Nedan kan du ladda ned (hämta) blanketter, dokument och manualer från Svenbo. 
Filformat: PDF


Blanketter:

Autogiromedgivande för AB Svenljunga Bostäder: Hämta blankett (PDF)

Autogiromedgivande för Svenljunga Verksamhetslokaler AB: Hämta blankett (PDF)

Boinflytande, ansökan om medel: Hämta blankett (PDF)

 

Information:

Personuppgiftspolicy (GDPR): Hämta information (PDF)

Policy för uthyrning: Hämta information (PDF)

Policy gällande utemiljö vid bostäder: Hämta information (PDF)
Dokumentet avhandlar policyfrågor kring de allmäna ytorna (gård, parkering) samt egen yta (altan). 

 

Manualer:

Lathund för intressentadministratörer: Hämta dokument (PDF)
För personal som arbetar i våra verksamhetslokaler:
Lathund för dig som administrerar personal som kan göra serviceanmälan och för dig som skall göra serviceanmälan. 

Sorteringsguide för sopor. För dig som har kommunens fyrfackskärl (de svarta kärlen).