A-Ö för hyresgäster

När man bor i en hyreslägenhet kan det vara svårt att hålla reda på alla regler, vad vi kan hjälpa till med och vad man gör om olyckan är framme?

Nedan har vi sammanställt en lista med de vanligaste svaren. Om du undrar över något som inte finns med i listan eller om du har fler frågor kring ett ämne är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

För dig som står i begrepp att flytta till oss har vi tagit fram en separat lista med information och några tips på vad man bör tänka på i samband med flytten.

Register

Badpooler/utepooler.

Barnvagnar

Besiktning (vid utflyttning)

Bilkörning på innergården.

Brand - om det börjar att brinna.

Brandvarnare

Byte av för- eller efternamn.

Cyklar

Dörrar

E-faktura

Elavtal

Fuktskador och vattenläckor.

Fyrfackskärl

Fyrverkerier

Förråd

Gasoldrivna värme- och matlagningssystem.

Gemensam utemiljö

Getingar

Grillning

Gräsklippning

Hemförsäkring

Hyra - inbetalning

Internet, Fiber och TV.

Laddning av elbilar.

Lukter och dofter.

Lägenhetsnummer/objektsnummer

Markiser

Mina sidor.

Montering på väggar - inomhus.

Montering på väggar - utomhus (fasad).

Nycklar och elektroniska taggar.

Parkeringsplatser, bilar, släpvagnar och campingfordon.

Partytält/paviljonger

Persienner

Reparation och underhåll.

Rökning

Service och underhåll (vem betalar vad?)

Skadedjur

Snöskottning och halkbekämpning.

Skötsel av lägenheten.

Studsmattor och hoppborgar.

Störningar

Sällskapsdjur (husdjur)

Tapetsera och måla om.

Tvättstugor.

Uteplatser och balkonger.

 

Badpooler/utepooler

Vi tillåter mindre badpooler/utepooler på markyta som tillhör din lägenhet. Poolen får max rymma 300 liter vatten och kanten får max vara 25 cm hög. Poolen får inte placeras på allmän mark, det vill säga mark som används av flera hyresgäster. Tömning av pooler skall ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter.

 

Barnvagnar

Av säkerhetsskäl får du inte ställa barnvagnen i trapphuset eller entrén. Börjar det brinna måste utryckningspersonalen kunna komma fram. Men det är också av hänsyn till dina grannar och deras framkomlighet. I vissa hus finns det särskilda platser för barnvagnar.

Om du har några frågor om barnvagnsparkering så är du välkommen att kontakta oss.

 

Besiktning (vid utflyttning)

När du flyttar ut ur din lägenhet gör vi en besiktning. Vid denna besiktning kontrollerar vi bland annat slitage och städning. På sidan "flytta från oss" kan du få tips och läsa mer om vad som gäller vid avflyttning från en lägenhet.

 

Bilkörning på innergården.

Bilkörning på innergården är inte tillåtet.

Undantag är vid av- och pålastning samt vid framkörning till parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder. Vissa innergårdar är avstängda med grind. Kontakta oss om ni behöver låna nycklar till grinden.

Vid av- och pålastning skall fordonet avlägsnas snarast möjligt efter det att av- och pålastningen är klar.

Var extra uppmärksam på att inte blockera för utryckningsfordon!

 

Brand - om det börjar att brinna.

Rädda först dem som är i livsfara - men utsätt dig själv inte för risker och fara. Ta dig ut så snabbt du kan.

Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Försök att hålla dig under röken - nere vid golvet är det lättare att både se och andas.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr - öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan.

Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.

Gå till återsamlingsplat (om sådan finns och är uppmärkt). Om det inte finns en återsamlingsplats är det en god ide att ändå bestämma en plats dit du, eller din familj skall gå om det börjar brinna. På så sätt vet man att alla är i säkerhet.

Prata med hela familjen om vad ni skall göra och vart ni skall ta vägen om det börjar brinna. 

Varna alla som hotas av branden så att de kan sätta sig i säkerhet.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Finns brandsläckare i närheten använd den. Sikta på glöden - inte på lågorna.

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du skall agera.

Källa: Brandskyddsföreningen

Gå gärna in på Brandskyddsförreningens hemsida och läs om deras brandskyddsutbildning "Brandsäkerhet i hemmet". Denna webbutbildning är för hela familjen och gratis.

 

Brandvarnare

I samtliga Svenljunga Bostäders lägenheter finns en brandvarnare installerad. Det är hyresgästens skyldighet att byta batteri, göra rent och testa brandvarnaren. Vi rekommenderar att man byter batteri en gång varje halvår. Testa alltid brandvarnaren efter att du bytt batteri.

Byta batteri på brandvarnaren:
Olika modeller kan ha olika sätt att byta batteri. Det vanligaste är att vrida brandvarnaren i sitt fäste och sedan lyfta ned den. Brandvarnare drivs vanligtvis av ett 9 volts batteri.

Bild på ett 9V batteri som bland annat används på hemsidan (A-Ö)
Batteri, 9 Volt. Tillverkas av flera olika företag och säljs till exempel i mataffärer.

Rengöring av brandvarnare:
Damm kan göra att brandvarnaren inte fungerar som den skall. Dammsugning är bästa sättet att rengöra brandvarnaren. På så sätt får man bort damm som samlats på rökdetektordelen inne i brandvarnaren.

Testa brandvarnaren:
Alla brandvarnare har en testfunktion i form av en testknapp. Håll testknappen intryckt tills du hör att brandvarnaren larmar. Meddela gärna dina närmaste grannar innan du gör ett funktionstest.

Om brandvarnaren inte fungerar eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Byte av för- eller efternamn.

I samband med att du får dina nycklar får du även namnskyltar (vanligtvis självhäftande) som du skall klistra upp på din dörr och eventuell postlåda. Kontakta oss om du byter för- eller efternamn så får du nya namnskyltar och vi kan samtidigt uppdatera eventuell namnlista i trapphuset.

 

Cyklar

Du får inte ställa din cykel i trapphuset eller på andra ställen där den kan hindra utrymning. Ställ cykeln inom- eller utomhus på anvisade platser.

 

Dörrar

Du får ta bort innerdörrarna i lägenheten förutsatt du sätter tillbaka dem när du flyttar. Tänk på att förvara dem så att de inte skadas. Du kan få ersätta en skadad dörr vid avflyttning.

 

E-faktura

Du kan få din hyresavi som e-faktura via din internetbank. Du kan läsa mer på vår hemsida om hur du skaffar e-faktura från Svenljunga Bostäder.

 

Elavtal

Teckna ett elnäts- och elhandelsavtal i god tid så att det finns el när du flyttar in i din lägenhet.

Elnätsavtalet i våra fastigheter är kopplat till Vattenfall eller Eon, beroende på var i kommunen fastigheten finns. Ett elnätsavtal är ett fast abonnemang som är kopplat till det företag som äger elnätet. För våra fastigheter är det Eon i ”Kindaholm” och Vattenfall i övriga delar av kommunen.

Vad gäller elhandelsavtalet så kan du kan själv välja vilket bolag som skall leverera din el - det vill säga med vem du önskar teckna avtal med.

Du kan läsa mer om elnäts- och elhandelsavtal på Konsumenternas energimarknadsbyrås hemsida.

 

Fuktskador och vattenläckor.

Om du misstänker en fuktskada eller om du ser en vattenläcka måste du anmäla det direkt till oss. Vi tar även tacksamt emot tips om du ser fukt och en vattenläcka i allmänna utrymmen.

Vattenläckor och fuktskador kan leda till omfattande och kostsamma reparationer. Fuktskador kan även leda till mögel som i sin tur skapar en ohälsosam boendemiljö. Små läckage, som till exempel droppande kranar, bidrar i längden till ökade kostnader.

Begynnande fuktskador kan man upptäcka genom lukt, fuktiga ytor, missfärgningar eller fläckar på golv, väggar eller i tak.

Man kan också se begynnande fukt- och vattenskador genom att mattor släpper från vägg eller golv.

Var extra vaksam mot fukt och mögel i våtutrymmen som badrum och tvättstuga.

Läckage kan till exempel vara rinnande eller droppande kranar, toaletter som inte slutar att fylla på vattencisternen (skvalande ljud) eller att det ”kryper fram” vatten från undersidan av disk- och tvättmaskin.

 

Fyrfackskärl

De flesta av våra bostäder har tillgång till kommunens fyrfackskärl. På vår supportsida om fyrfack kan du få mer information och svar på de vanligaste frågorna.

När töms kärlen nästa gång?
På kommunens hemsida kan du hitta nästa tömningsdag för din adress.

När du börjar skriva in din adress så är det inte säkert att just ditt husnummer finns med i de förslag som visas. Välj i så fall närmast husnummer till din adress.

 

Fyrverkerier

Det är inte tillåtet att avfyra fyrverkerier på mark som tillhör Svenljunga Bostäder.

 

Förråd

Samtliga Svenljunga Bostäders lägenheter har ett tillhörande förråd. Förrådet kan finnas i samma byggnad som lägenheten, i lägenheten eller ligga i en intilliggande byggnad.

Beroende på lägenhet kan lås till förrådet ingå. Om det inte gör det är det upp till dig som hyresgäst att ordna ett eget lås. Vanligtvis räcker det med ett hänglås. Du behöver inte lämna någon extranyckel till oss om du använder eget hänglås.

Brandfarliga ämnen i förråd:
Undvik att förvara brandfarlig gas och vätska i förrådet. Exempel på sådana kan vara gasol, petroleumbaserad färg och/eller lösningsmedel med varningstext om brandfarlig vätska. Det kan också vara trasor, penslar, burkar och annat som kommit i kontakt med brandfarliga ämnen.

Gasflaskor till grill:
Gasolflaskor till grill för privat bruk (upp till 60 liter sammanlagt) kan förvaras i förråd som är fristående från byggnad med boende. Om så sker måste ytterdörr och eventuell innerdörr till förråd märkas upp med varningsmärke för gasflaskor. Det är upp till dig som förvarar gasflaskan att uppmärkning och förvaring sker på rätt sätt.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram råd för förvaring av gasol i förråd. För ytterligare information om förvaring av gasol i förråd, läs broschyren ”Gasol för hem- och fritid” på www.msb.se.

Du kan också läsa mer om gasol och säkerhet på SÄRF:s hemsida.

Observera att gasoldrivna värme- och matlagningssystem inte är tillåtna i lägenheterna.

Batterier:
Litiumbatterier är något som blir allt vanligare. Sådana finns till exempel i datorer, telefoner, verktyg och till eldrivna cyklar. Litiumbatterier kan råka ut för något som kallas för ”termisk rusning”, vilket kan ske om batterierna inte förvaras på rätt sätt (till exempel för varmt), att dom laddas på fel sätt (till exempel med fel typ av laddare) eller att de skadats på något sätt.

Vi rekommenderar att man undviker att förvara litiumbatterier i förrådet eftersom det är svårare att kontrollera förhållandena där.

Några saker man kan göra:
Återvinn gamla datorer och telefoner i stället för att spara dem. Ta om möjligt ur batterier från verktyg och eldrivna cyklar och förvara/ladda dessa på ett säkert sätt inne i lägenheten. Kontrollera respektive produkts bruksanvisning för att se hur du säkrast förvarar och laddar dess batterier.

Regler för förråd:

 • Brandfarlig gas får inte förvaras i vind- eller källarförråd. (enligt ovan).
 • Brandfarliga vätskor får inte förvaras i vind- eller källarförråd.
 • Du får inte bo i eller använda förrådet som extra bostadsutrymme.
 • Du får endast använda det förråd som tillhör din lägenhet.
 • Gemensamma utrymmen i anslutning till förråden såsom gångar och trapphus får inte användas för förvaring.

 

Gasoldrivna värme- och matlagningssystem.

Då det föreligger en ökad fara för skada på fastighet och tredje parts (kringboendes) egendom och personskada har vi beslutat att inte tillåta gasoldrivna uppvärmnings- och matlagningssystem (till exempel gasolkaminer) i Svenbos lägenheter. Detta gäller alla typer av gasoldrivna system, vare sig de har ett inbyggt system för gasol eller en extern flaska/tub.

Gasolflaskor till grill kan förvaras i förråd som är fristående från byggnad med boende. Läs mer under rubriken Förråd

 

Gemensam utemiljö.

Den markyta som omger ett hyreshus tillhör oftast fastigheten. Lekredskap, bänkar och bord, växter och grönt är till för allas trivsel. Ytorna är till för gemenskap och är, precis som fastigheterna själva, områdets ansikte utåt.

Hyresvärden och hyresgästerna har ett gemensamt ansvar för att ytorna fortsätter att vara en plats att trivas och umgås på. Det gör vi genom att sköta om ytan och visa hänsyn till varandra.

Svenljunga Bostäder står för driften, vilket kan vara gräsklippning och trimning av häckar, sopning och tömning av sopkärl. Vi ansvarar även för att eventuell lekutrustning är säker för barnen. Till vår hjälp har vi oftast en extern entreprenör.

Hyresgästerna kan hjälpa till genom att plocka undan saker på kvällen som man tagit fram under dagen (till exempel cyklar, leksaker och möbler). Om det blåst in skräp på den gemensamma ytan blir vi alla glada om det tas upp och slängs i närmaste soptunna.

För barnens säkerhet är det extra viktigt att det inte slängs fimpar, snus, tuggummi och annat på marken. Att plocka upp efter sällskapsdjur är också viktigt.

Om du upptäcker att något på den gemensamma ytan är trasigt, utgör en fara eller behöver åtgärdas på annat sätt tar vi tacksamt emot tips om det.

Som hyresgäst kan du göra en felanmälan på ”Mina sidor”.
Om felet är akut - utgör en fara - ber vi dig som hyresgäst att omgående kontakta oss per telefon eller via e-post.

 

Getingar

Getingarna är viktiga pollinerare av bär, frukt och blommande växter. Dessutom är de rovdjur och fångar larver som utvecklas till skadeinsekter, som till exempel insekten äpplevecklare som angriper våra äppelträd.

Tyvärr kolliderar ibland våra behov med getingarnas, till exempel när de bygger bo på, i närheten av eller i fastigheterna.

Om du har anledning att tro att det finns ett getingbo (många getingar i farten) i närheten av där du bor eller om du upptäcker ett getingbo får du gärna kontakta oss. Det går bra att göra en anmälan via ”Mina sidor”. Ta gärna ett foto, om du har möjlighet.

Vi eller vår samarbetspartner inom skadedjursområdet kommer sedan ut och gör en bedömning om ett eventuellt avlägsnande av getingboet.

 

Grillning

Grillning är generellt sett tillåtet om man följer dessa ”grillningsregler”:

 • På balkong får endast elgrill användas.
 • Grillning med briketter, grillkol eller gasol* nära fasad är inte tillåtet (på grund av brandrisken).
 • Det är inte tillåtet att grilla på gemensamma gräs- och markytor.
 • Om anvisad grillplats finns skall grillning ske på denna (förutom på egen uteplats/balkong).
 • Endast briketter, grillkol och gasol* får användas - det är inte tillåtet med öppen eld.
 • Engångsgrillar får inte ställas direkt på marken, bänkar eller sten.
 • Kontrollera att grannar inte får röken direkt mot sina lägenheter.
 • Plocka upp och städa när grillningen är över.

*Läs mer om förvaring av gasol till grillar under rubriken Förråd.

I övrigt gäller som vanligt att man visar hänsyn till varandra och att man beaktar eventuell brandrisk. Ha gärna en hink med vatten eller släckutrustning i närheten för att snabbt kunna släcka om olyckan är framme. Tänk på att den som hanterar glöd och eld har ett juridiskt ansvar.

Regler vid eldningsförbud och skärpt eldningsförbud i regionen. Detta gäller i Västra Götaland:

”Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus (om hyresvärden tillåter det), på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.
Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.”

Källa: Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen.

 

Gräsklippning

Gräsklippning på gemensamma ytor utförs av vår entreprenör. Om du har synpunkter på arbetet är du välkommen att kontakta oss.

Hyresgäster som har en egen gräsyta vid sin entrédörr eller uteplats i anslutning till lägenheten ansvarar själva för gräsklippningen av denna. Detta gäller framför allt rad-, par- och kedjehus med egen ingång.

 

Hemförsäkring

En hemförsäkring bör man alltid ha. Bor man i en hyresrätt är det extra viktigt att ha ett ansvarsskydd i hemförsäkringen, till exempel om man råkar borra hål i ett vattenrör. Prata med ditt försäkringsbolag om vilken försäkring som är bäst för dig och din lägenhet.

Du kan läsa mer om hemförsäkringar på Konsumenternas hemsida.

 

Hyra - inbetalning

Hyran betalas i förskott enligt hyresavtalet. På din hyresavi står förfallodatum när hyran senast skall vara inbetalad. Hyreshöjningar sker i allmänhet en gång om året. Hur stor hyreshöjningen blir beror på resultatet av den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen.

 

Internet, Fiber och TV.

Internet och TV levereras via fiber till merparten av våra lägenheter. Vilken typ av anslutning och vad som ingår kan variera från ort till ort. Läs mer om hur du ansluter din lägenhet till fiber här.

 

Laddning av elbilar.

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i Svenbos eluttag. Stor brandrisk föreligger då vanliga eluttag (inom- och utomhus) inte är dimensionerade för den belastning som laddning av elbilar medför.

 

Lukter och dofter.

Var försiktig med sådant som luktar och doftar starkt. Tänk på att dina grannar kanske inte tål starka lukter och dofter och att dessa kan, precis som ljud, sprida sig mellan lägenheterna.

 

Lägenhetsnummer/objektsnummer

Om du bor i ett flerfamiljshus, det vill säga ett hus med flera lägenheter och gemensam ingång, har din lägenhet ett lägenhetsnummer. Ditt lägenhetsnummer finns på ditt hyreskontrakt. Om du bor i ett par-, rad- eller kedjehus med egen ingång eller i ett enfamiljshus så har du inget lägenhetsnummer.

Objektsnumret identifierar din lägenhet hos oss på Svenljunga Bostäder och används i kontakten med oss.

 

Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markiser på där det är möjligt. Montering och färgval skall dock alltid ske i samråd med hyresvärden. 

 

Mina sidor

Alla hyresgäster hos Svenljunga Bostäder kan skapa ett konto på ”Mina sidor”. Här kan du till exempel se och ladda ner hyresavier samt göra felanmälan. Här kan du även följa eventuella serviceärenden som rör din lägenhet.

Vi rekommenderar att du skapar ett konto på ”Mina sidor” då det förenklar kommunikationen med oss.

När du skapar ett konto behöver du ha tillgång till OCR-numret från din senaste hyresavi eller att du anger ditt personnummer.

 

Montering på väggar - inomhus.

Om du skall sätta upp tavlor, fotografier, hyllor och annat är det bra att planera detta i förväg. På så sätt undviker du att göra onödiga hål i väggen. Om du har många tavlor, fotografier och annat kan det vara bättre att använda en tavellist, hylla eller kanske en bänk?

Om du monterar saker på väggarna skall det vara fackmannamässigt utfört. Det betyder till exempel att rätt sorts uppsättningsanordning skall användas till den aktuella väggen och så vidare. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss.

Det är förbjudet att borra eller på annat sätt göra hål i våtutrymmen så som badrum, toalett och tvättstuga.

Tänk på att du i framtiden kan få betala för återställning av väggar till dess ursprungliga skick.

 

Montering på väggar - utomhus (fasad).

Det är inte tillåtet att borra eller skruva i husfasaden utan tillstånd från Svenljunga Bostäder.

 

Nycklar och elektroniska taggar.

Som hyresgäst får du tre (3) nycklar till din lägenhet samt nycklar till övriga utrymmen som du har tillgång till. Du får även en elektronisk tagg till tvättstugan med tillhörande bokningssystem i de områden där sådan finns.

Du får inte göra kopior av nycklar.
Vi kan däremot beställa extra nycklar till hushåll som är i behov av detta. Kontakta oss om du vill beställa extra nycklar.

Om du, eller någon i ditt hushåll, tappar bort en nyckel eller en elektronisk tagg är det viktigt att du kontaktar oss snarast möjligt.

Vid borttappad nyckel kontrollerar vi om det är tillräckligt med att lägga om låset vilket gör att vi endast måste byta ut nycklarna (mindre kostnad) eller om alla låscylindrar måste bytas ut.

Vid borttappad nyckel och/eller elektronisk tagg ska hyresgästen stå för eventuella kostnader i samband med åtgärden.

 

Parkeringsplatser, bilar, släpvagnar och campingfordon.

Anvisade parkeringsplatser är endast avsedda för personbilar.
Bilar, släpvagnar och campingfordon får inte placeras eller långtidsparkeras på gräs- och markytor som tillhör Svenljunga Bostäder.

Besökare hänvisas till gästparkeringar där sådana finns att tillgå.

Om du är hyresgäst hos Svenljunga Bostäder kan du beroende på bostadsområde och i mån av tillgång hyra parkeringsplats eller garage. På ”Mina sidor” kan du se om vad som finns ledigt att hyra.

 

Partytält/paviljonger

Partytält/paviljonger får placeras på gräs- och markytor som tillhör Svenljunga Bostäder, dock endast under kortare tid vid speciella tillfällen och alltid i samråd med hyresvärden.

 

Persienner

Du som hyresgäst äger och sköter underhåll av persiennerna i lägenheten. Om du sätter upp nya persienner ska de monteras på ett fackmannamässigt sätt. Om du själv äger dina persienner får du ta med dig dem när du flyttar. Tänk på att återställa eventuella skador. Du kan få ersätta kostnader för att reparera skador som uppstått i samband med montering.

Du kan även komma överens med den nya hyresgästen om att de tar över persiennerna. Om så sker vill vi att den nya hyresgästen kontaktar oss så vi kan informera om att ansvaret för eventuella kostnader för återställning då ligger på denne.

 

Reparation och underhåll.

Svenljunga Bostäder ansvarar för all reparation och underhåll av din lägenhet. Det betyder att vi reparerar det som är sönder och vi utför underhåll för att på så sätt förhindra att något går sönder (till exempel fönsterbyten).

Om vi måste reparera något som är sönder på grund av oaktsamhet eller olycka kan du som hyresgäst få stå för kostnaden. Därför är det alltid bra med en hemförsäkring, om olyckan skulle vara framme.

 

Rökning

Vi ser helst att inte någon röker i våra lägenheter och i våra nyaste lägenheter råder det dessutom rökförbud (information finns i ditt hyreskontrakt). Rökning sliter extra mycket på lägenheten och en framtida sanering kan bli mycket kostsam för dig som hyresgäst vid utflyttning.

Tänk på att rökning under köksfläkt och på balkonger/uteplatser kan störa dina grannar. Människor med allergier är ofta extra känsliga för röklukt.

Det är inte tillåtet att röka i gemensamma delar såsom trapphus, tvättstugor, förråd, soprum och så vidare.

Det är inte tillåtet att röka i närheten av portarna till våra hyresfastigheter.

 

Service och underhåll (vem betalar vad?)

Det kan vara svårt att veta vem som skall stå för vad när något behöver underhållas eller lagas i en lägenhet. På denna sidan reder vi ut begreppen.

 

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur eller spår av skadedjur någonstans i fastigheten är vi tacksamma om du kontaktar oss snarast möjligt.

”Mina sidor” kan du göra en vanlig serviceanmälan och där ange vad för slags skadedjur du upptäckt och var någonstans du har upptäckt dem. Ta gärna ett foto, om du har möjlighet.

Vad är ett skadedjur?

Det finns ingen definition exakt vilka djur som är skadedjur eller ohyra utan kan vara alla djur som kan innebära en skada på egendom eller som kan innebära obehag och bli en hälsorisk för människor. Exempel på skadedjur är råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsängrar och fågelkvalster.

Getingar är inte ett skadedjur men kan ändå ställa till besvär. Getingar har en egen rubrik på sidan.

Mata inte fåglar eller andra djur från balkong eller fönster. Delar av maten ramlar ned på marken och drar till sig skadedjur.

Om du är osäker på om det du upptäckt är skadedjur eller inte så tar vi ändå tacksamt emot din anmälan. Det är bättre att anmäla en gång för mycket, än en gång för lite.

 

Snöskottning och halkbekämpning.

Snöskottning och halkbekämpning utförs på gemensamma gång- och parkeringsytor av vår entreprenör. Om du har synpunkter på arbetet är du välkommen att kontakta oss.

Hyresgäster som har en egen gång- och parkeringsyta framför sin entrédörr ansvarar själv för snöskottning och halkbekämpning av denna. Detta gäller framför allt par-, rad- eller kedjehus med egen ingång.

 

Skötsel av lägenheten.

Du som hyresgäst har ansvar för att sköta och ta hand om din lägenhet så den håller sig fräsch.

När du städar golven tänk på att inte använda för mycket vatten. Parkettgolv (trägolv) och linoleummattor är extra känsliga för vatten. På linoleummattor skall man heller aldrig använda varmt vatten och starka rengöringsmedel.

Ventilationsdonen, luckor och ventiler där ventilationsluften passerar, måste rengöras regelbundet för att dessa skall fungera som det är tänkt. Samma sak gäller för filtret i spisfläkten. Att rensa bort hår och skräp i golvbrunnar och vattenlås är viktigt för att förhindra dålig lukt och stopp i avloppet.

Regelbunden avfrostning av kyl och frys håller inte bara maten fräsch utan sparar också energi.

I toaletten får endast avföring och toalettpapper spolas ner.

Matfett, till exempel steksmör, stelnar i avloppet och kan orsaka stopp. Mindre mängder matfett torkas enklast bort med lite hushållspapper och sorteras som matavfall. Större mängder kan samlas upp i lämplig behållare (till exempel i en PET-flaska) och lämnas till återvinningsstationen. I handeln finns speciella trattar för matfett.

Kemikalier och läkemedel får aldrig spolas ner eller hällas ut i avloppet. Även vattenlösliga kemikalier räknas som farligt avfall och skall lämnas till återvinningsstationen. Tänk på att allt som varit i kontakt med olika kemikalier, som till exempel trasor och penslar, också räknas som farligt avfall.

Som hyresgäst har du ansvar för att regelbundet;

 • rengöra filtret i köksfläkten.
 • rensa golvbrunnar och handfat.
 • frosta av kylskåp, kyl och frys.
 • rensa och rengöra dräneringshål i kyl och frys.
 • städa bakom spis och kyl och frys.
 • kontrollera och rengöra ventiler.
 • städa lägenheten.
 • göra rent toaletten.
 • testa, göra rent och byta batterier i brandvarnare.

Det finns också saker du som hyresgäst kan gör att för att skydda väggar och golv från onödigt slitage. Några enkla saker du kan göra är till exempel att;

 • sätta mjuka tassar på stols- och bordsben och under bokhyllor och liknande.
 • lägga skyddsmattor under skrivbordsmöbler.
 • lägga mattor på ställen som är särskilt utsatta, till exempel under köks- och vardagsrumsbord.
 • montera en sänggavel på den del som står mot väggen, bland annat som skydd mot fläckar.
 • ha avstånd mellan möbler och väggar.
 • att inte ställa saker på golvet som riskerar att skapa fuktskador, till exempel blomkrukor

Se också rubrikerna Montering på väggar - inomhus samt Montering på väggar - utomhus (fastad) längre upp på sidan.

Om du har frågor kring skötseln av din lägenhet är du välkommen att kontakta oss på Svenljunga Bostäder.

 

Studsmattor och hoppborgar.

Studsmattor och hoppborgar får inte placeras gräs- och markytor som tillhör Svenljunga Bostäder. Detta gäller även på den egna uteplatsen.
Det juridiska ansvaret i dessa fall åligger alltid fastighetsägaren.

 

Störningar

Mellan 22.00 och 07.00 skall man visa extra hänsyn till sina grannar när det gäller bland annat hög ljudnivå. Det betyder inte att man har rätt att störa onödigt mycket under övrig tid. Om du skall göra något som kan upplevas som störande (ljud, lukt eller annat) under en kort tid meddela gärna dina grannar i förväg. Tänk på att du är en del av någon annans upplevelse.

Om upprepade störningar förekommer kan du som hyresgäst bli kontaktad av oss. Om du fortsatt inte visar hänsyn så kan du som hyresgäst i förlängningen förverka sin hyresrätt.

Om du upplever att du blir störd av dina grannar är du välkommen att kontakta oss.

 

Sällskapsdjur (husdjur).

Generellt tillåter vi sällskapsdjur i våra lägenheter under förutsättning att man följer de lagar och regler som gäller för att även djuren skall må bra och trivas. På Jordbrukverkets hemsida kan du hitta mer information om vad som gäller för ditt sällskapsdjur.

Om du funderar på att skaffa ett stort akvarium ber vi dig att först kontakta oss eftersom skador på lägenhet och fastighet kan bli omfattande om olyckan är framme. Det kan dessutom vara en god idé att kontrollera om din hemförsäkring täcker vattenskador.

Tänk på att du som hyresgäst ansvarar för att ditt sällskapsdjur inte stör dina grannar.

Som djurägare är du ekonomiskt ansvarig för eventuella skador som ditt sällskapsdjur kan orsaka i lägenheten.

Koppel skall alltid användas på hundar när man vistas på Svenljunga Bostäders mark. För allas trevnad är det också viktigt att du plockar upp efter ditt sällskapsdjur.

 

Tapetsera och måla om.

Det är tillåtet att tapetsera och måla om i Svenljunga Bostäders lägenheter. Det är ditt hem och vi vill att du skall trivas. Men innan du påbörjar arbetet vill vi att du tar kontakt med oss först. Kom ihåg att arbetet skall vara fackmannamässigt utfört.

Använd helst inte ”extrema” färger och tapeter. Om du gärna vill ha en tapet som ”sticker ut” så får du självfallet sätta upp en sådan men du kan få stå för kostnaden för att återställa lägenheten vid utflyttning.

 

Tvättstugor

Bokning av tid i tvättstugor sker enligt respektive fastighets bokningssystem och regler. Om du är osäker på vad som gäller för just din tvättstuga är du välkommen att kontakta oss.

Vissa av våra tvättstugor har tvättmaskiner med självdosering. Det betyder att tvättmaskinen själv lägger till så mycket tvättmedel som behövs. Det är förbjudet att själv lägga till tvättmedel i dessa maskiner eftersom det kan orsaka skador på själva doseringssystemet. Självdoserade maskiner är tydligt markerade.

Allmänna regler för tvättstugor:

 • Under bokad tid har endast den hyresgäst som bokat tiden rätt att nyttja tvättmaskinerna.
 • Elektroniska lås ger dig möjlighet att komma in i tvättstugan upp till en timma efter att din tvättid har avslutats. Notera att det är viktigt att tvätt inte ligger kvar i maskinen eller i vägen för nästa hyresgäst som har tvättid.
 • Det är inte tillåtet att lämna skräp, möbler, leksaker eller annat i tvättstugan.
 • Det är rökförbud i alla Svenljunga Bostäders tvättstugor och övriga gemensamma utrymmen.

Efter varje avslutad tvätt ska hyresgästen;

 • ta bort ludd ut torktumlaren. OBS! Uppbyggnad av ludd i en torktumlare kan leda till brand.
 • tömma alla maskiner och avlägsna all tvätt från tvättstugan.
 • torka av maskiner och golv.

Om tvättstugan är ostädad eller på annat sätt har missbrukats när din bokade tvättid börjar ber vi dig att kontakta oss snarast möjligt.

Vi gör regelbundna egna kontroller av alla tvättstugor. Men om du upptäcker att något är sönder eller behöver ”fixas till” är vi tacksamma om du gör en felanmälan på ”Mina sidor”.

 

Uteplatser och balkonger.

Din uteplats är en del av ditt hem och du kan göra mindre förändringar, som till exempel sätta upp en markis där det är möjligt eller lägga trallgolv på din uteplats. Men tänk på att val av material och färg ska harmonisera med husets karaktär och omgivning.

Du kan läsa mer om Markiser under en egen rubrik.

Vill du sätta upp ett staket vid din uteplats ska detta bestå av tryckimpregnerat trävirke och får inte vara högre än 80 cm. Staketstolparna ska monteras med stolpskor. Staketet får sättas upp längs med uteplatsens kant och mellan skärmväggarna. All skötsel av gräs och liknande ska utföras 10 cm ut från staketets utsida.

Det är tillåtet att komplettera sin uteplats med trädgårdsplattor så att dessa täcker hela uteplatsen mellan skärmväggarna. Plattorna ska vara av samma typ som befintliga.

Det är även tillåtet att lägga tryckimpregnerat trallgolv ovanpå befintliga trädgårdsplattor (och i vissa fall på mark där trädgårdsplattor saknas) mellan skärmväggarna.

Balkonglådor skall hänga på insidan av balkongräcket.

All skötsel av uteplatser och balkonger är hyresgästens ansvar.

Om hyresvärden, trots tillsägelse i samband med utflyttning, måste ombesörja återställning av uteplats och balkong kommer denna kostnad att debiteras hyresgästen.

Allt arbete skall vara fackmannamässigt utfört.

Tänk på att om du flyttar så ska uteplatsen/balkongen återställas till ursprungsskick.

Innan du påbörjar arbetet med att förändra din uteplats måste du alltid kontakta oss först.