Akuta fel

I första hand önskar vi att våra hyresgäster gör fel- och serviceanmälan via "Mina sidor".

I särskilda fall kan man ibland behöva göra en akut felanmälan utanför ordinarie telefontider.
Om så är fallet ringer du som vanligt vår kundtjänst på: 0325 - 61 90 90

Vänta kvar i luren
så kopplas du vidare till jourhavande fastighetsskötare.

 

Vad är akuta fel?

Akuta fel kan vara larm som går eller något som kan åsamka personskada eller skada på fastighet (eller annan egendom) om felet inte åtgärdas omedelbart.

Exempel på larm

  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Hisslarm
  • Larm från toalett.
  • Larm från annat fastighetssystem.

Vid misstanke om brand - ring 112!