Flytta från oss

Det är mycket att tänka på när man flyttar. För att hjälpa dig som skall lämna en lägenhet har vi satt samman en lista på vad man ska tänka på för ett smidigt avslut. 

I samband med din flytt kommer du att få ett brev från oss med uppsägningsbekräftelse samt saker att tänka på inför- och under avflyttning. I brevet får du också en checklista för flyttstädning

 

Flyttanmälan / Folkbokföringsadress

För att du ska få rätt folkbokföringsadress måste du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Folkbokföringsadressen används av till exempel myndigheter, sjukvård, skolor och banker.

Du som har barn som flyttar med ska även anmäla flytt för dem.

Om du flyttar till en lägenhet i ett flerbostadshus (en fastighet med två eller fler lägenheter i) måste du ange ditt lägenhetsnummer när du gör din flyttanmälan.

Om du flyttar till ett boende med egen adress (en adress med bara en bostad) behöver inte ange lägenhetsnummer.

 

Adressändring och eftersändning av post

Flyttanmälan och adressändring är olika saker. Adressändringen hjälper till att eftersända post som fortfarande har din gamla adress. Många företag och organisationer (men inte alla) är också anslutna till adressändring och får på detta sätt automatiskt din nya adress.

Tips! Om du handlar eller köper tjänster på Internet så är det inte säkert att dina uppgifter ändras där. När du har flyttat och skall handla online är det alltid bra att kontrollera så till exempel leverans- och fakturaadress stämmer. På samma sätt är det inte säkert att privata föreningar och organisationer får din adressändring automatiskt. Om du till exempel får en medlemstidning eller andra utskick från en förening är det bra att kontrollera så de har fått din nya adress.

 

Fast telefon

Om du har ett fast telefonnummer så gör du flyttanmälan hos din telefonoperatör.

 

Internet och TV.

Internet och TV sägs upp av hyresgästen. Det är viktigt att göra detta i tid så du slipper extra kostnader. Vem du skall kontakta beror på vem du har ditt avtal med och var du bor. Du kan hitta kontaktuppgifter till aktuella leverantörer här.

 

Elavtal

Elavtal sägs upp av hyresgästen.
Elavtalet får inte sägas upp innan besiktning av lägenheten är godkänd.

Elnätsavtalet i våra fastigheter är kopplat till Vattenfall eller Eon, beroende på var i kommunen fastigheten finns. För våra fastigheter är det Eon i ”Kindaholm” och Vattenfall i övriga delar av kommunen.

 

Städning

Lägenheten ska vara i väl städat skick. Samtliga utrymmen ska vara helt utrymda på besiktningsdagen. Glöm inte att tömma och städa eventuella förråd.

För att underlätta städningen kan du ladda ned vår checklista för flyttstädning (PDF).

 

Mediaomvandlare

I vissa lägenheter finns en mediaomvandlare för Internet och TV fast monterad på vägg. Denna tillhör lägenheten och ska inte monteras ned/tas med.

 

Gardinbeslag

Gardinbeslag tillhör lägenheten och ska inte monteras ned/tas med.

 

Sopor, skräp och avfall

Hyresgästen ansvarar för att eventuellt avfall i samband med flytt sorteras på rätt sätt.

Tips! I samband med att du börjar packa. Ställ ut påsar och/eller lådor att sortera avfall i. Använd gärna listan nedan som referens. 

Detta kan lämnas på kommunens återvinningssation:

 • Brännbart grovavfall, icke brännbart grovavfall, skrymmande brännbart grovavfall.*
 • Rent trä, tryckimpregnerat trä, slipers.
 • Wellpapp, kartong och tidningar.
 • Skrot.
 • El-skrot, hemelektronik.
 • Trädgårdsris, komposterbart avfall.
 • Klädinsamling (även trasiga, men inte mögliga eller blöta).
 • Batterier och bilbatterier.
 • Ljuskällor.
 • Däck.
 • Farligt avfall (färg, lack, lösningsmedel, kemikalier med mera).
 • Oljeavfall.
 • Förpackningar av glas, metall och plast.**
 • Bygg- och rivningsrester i mindre mängd.
 • Asbest i mindre mängd, lämnas i ihoptejpad påse.

* Det innefattar till exempel glasskivor, dricksglas, speglar, övriga metallföremål, möbler och färgburkar.

** Med förpackningar menas omslaget till saker du har köpt för innehållets skull, inte förpackningens innehåll. Det innefattar inte glasskivor, dricksglas, speglar, övriga metallföremål och färgburkar med mera.

 

Slutbesiktning och tid för besiktning

Vid slutbesiktningen görs kontroll av städning och eventuella fel, brister och skador. Skador som kan häröra till onormalt slitage debiteras avflyttande hyresgäst.

Om du redan nu vet om skador (såsom spräckt tvättställ, trasig dörr, revor i tapeter osv) vill vi att du kontaktar oss omgående så vi kan åtgärda felen innan besiktningen.

Boka besiktningen i god tid. Senast två veckor innan kontraktets slutdatum.
Om du själv bokar i god tid har vi större möjlighet att anpassa oss efter dina behov. 

Bokning av slutbesiktning görs via vår kundtjänst.

Glöm inte att uteplatsen/balkongen ska återställas till sitt ursprungsskick.

 

Hyra

Hyran betalas (om inte annat avtalats) i enlighet med uppsagt kontraktsdatum, vilket framgår av uppsägningsbekräftelsen.

 

Nycklar

Samtliga nycklar ska återlämnas. Om det saknas nycklar måste berörda lås bytas. Kostnaden för byte av lås debiteras avflyttande hyresgäst.

Nycklar lämnas på vårt kontor (öppettider) eller i samband med besiktning. 

 

Vi hoppas att du har haft en fin tid hos oss på Svenbo!
Om du har några ytterligare frågor, feedback eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.