Verksamhetslokaler

Svenljunga Verksamhetslokaler AB erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet såsom skolor, förskolor, gruppboenden, äldreboenden och kommunala förvaltningslokaler.

Företaget sköter merparten av drift och underhåll i egen regi samt utför ny- och ombyggnad. De verksamhetslokaler företaget äger och förvaltar finns i centrala Svenljunga, Hillared, Sexdrega, Holsljunga, Överlida, Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv samt i Håcksvik.

 

Exempel på verksamhetslokaler som företaget äger och förvaltar:

  • Kommunhuset och Parkgården.
  • Vårdanläggningarna Klockaregården, Lysjölid och Östrabo.
  • Huvuddelen av kommunens skolor och förskolor.
  • Idrottshallarna i Svenljunga, Hillared, Sexdrega, Mårdaklev och Överlida.
  • Brandstationerna i Svenljunga och Mjöbäck.