Verksamhetslokaler

Svenljunga Verksamhetslokaler erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet såsom skolor, förskolor, gruppboenden, äldreboenden och kommunala förvaltningslokaler.

Företaget sköter merparten av drift och underhåll i egen regi samt utför ny- och ombyggnad. De verksamhetslokaler företaget äger och förvaltar finns i centrala Svenljunga, Hillared, Sexdrega, Holsljunga, Överlida, Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv samt i Håcksvik.

Den totala bruttoytan (BTA) företaget äger och förvaltar är ca 78 000 kvm fördelat på ca 60 olika byggnader. Företagets omsättning 2018 uppgick till ca 71,5 miljoner kronor.

 

 

Exempel på verksamhetslokaler som företaget äger och förvaltar:

Kommunhuset och Parkgården

Vårdanläggningarna Klockaregården, Lysjölid, Toftalyckan och Östrabo

Huvuddelen av kommunens skolor och förskolor

Idrottshallarna i Svenljunga, Hillared, Sexdrega, Mårdaklev och Överlida

Brandstationerna i Svenljunga och Mjöbäck