Upphandlingar

Här hittar du länkar till alla våra bolags pågående upphandlingar av varor och tjänster.
Här får du också svar på hur du kan bevaka när nya upphandlingar blir tillgängliga.

Våra upphandlingar

Länk till Svenbos sida för upphandlingar på opic.com.
Ny sida hos Opic* öppnas.

Att söka på Opic

En bild som beskriver hur man söker i Opic.

1: Frisök bland de anbudsförfrågningar som visas.

2: Sortera de anbudsförfrågningar som visas (understruken rubrik = vald sortering).

3: Filtrera anbudsförfrågningar (understruken rubrik = valt filter visas).
Exempel: Om "Pågående" är vald (understruken) och inga anbudsförfrågningar visas, så betyder det att vi för tillfället inte har några pågående anbudsförfrågningar.

 

Registrera dig hos oss som leverantör

Vi annonserar våra upphandlingar i Visma TendSign. Det är bra om du som är intresserad av att lägga anbud registrerar dig som leverantör i systemet. På det sättet får du hela tiden uppdaterad information och svar på eventuella frågor. Registrering i Visma TendSign är gratis.

*Alla offentliga upphandlingar i Opic

Alla offentliga upphandlingar sammanförs i en databas som heter Opic. Det är upphandlingsannonser från samtliga upphandlingssystem så som TendSign, E-avrop, Kommers, Mercell m. fl. I Opics databas kan du söka fram de upphandlingar som du är intresserad av. Om du vill ha extra koll tillhandahåller Opic även en tjänst för bevakning av offentliga upphandlingar. Opic har gratis- och betalabonnemang beroende på hur avancerade tjänst du vill ha.


Om du har några ytterligare frågor kring våra upphandlingar är du alltid välkommen att kontakta oss.
Om du har frågor kring en specifik upphandling, vänligen uppge referensnummer och/eller vad upphandlingen avser.