Om Svenbo

Välkommen till Svenbo!

I sidomenyn kan du läsa mer om våra bostäder, våra bolag och vår historia.
Här kan du också ladda ned våra årsredovisningar.

Längst ned på sidan hittar du också kontaktuppgifter till vår VD, Fredrik Wahlberg.

 

AB Svenljunga Bostäder - Svenljunga kommuns bostadsbolag

Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige bor i en hyresbostad. Ungefär hälften av hyresbostäderna ägs av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och hälften av en privat fastighetsägare.
Svenbo, i egenskap av kommunalt bostadsbolag tillhör den delen del av bostadsmarknaden som vi i Sverige kallar för Allmännyttan.

Allmännyttan?

De kommunala bostadsbolagens verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte. Bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov; utbudet ska vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden. Det ska också erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande.

En grundläggande tanke är att bolagets bostäder ska vara tillgängliga för alla – oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. I det allmännyttiga syftet ingår även ett aktivt samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen.

Politisk och ekonomisk uppbyggnad

Svenbo är uppdelat i tre olika bolag. Varje bolag har ett eget ansvarsområde inom det kommunala fastighetsägandet, och varje bolag har en egen politiskt tillsatt styrelse.

Bolagen

AB Svenljunga Bostäder har hand om kommunens hyreslägenheter.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB ansvarar för lokaler där kommunal verksamhet drivs. Det kan till exempel vara förskolor, skolor eller annan allmännyttig verksamhet.

Svenljunga Industrifastigheter AB har som mål att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler för företagande i kommunen.

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter för perioden 2019 till 2022:

AB Svenljunga Bostäder

Sven Liljegren (S), Ordförande
Kjell Persson (M), Vice ordförande
Per Olof Ekelund (M)
Marcus Bylander (C)
Lars-Åke Engström (politiskt obunden)

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Sven Liljegren (S), Ordförande
Per Olof Ekelund (M), Vice ordförande
Kjell Persson (M)
Marcus Bylander (C)
Lars-Åke Engström (politiskt obunden)

Svenljunga Industrifastigheter AB

Sven Liljegren (S), Ordförande
Per Olof Ekelund (M), Vice ordförande
Kjell Persson (M)
Marcus Bylander (C)
Christer Schönander (politiskt obunden)Verkställande direktör för Svenbo:

Fredrik Wahlberg
Telefon: 0325 - 61 90 94
E-post: fredrik.wahlberg@svenbo.com