Sopsortering

Flera av våra hyreslägenheter har nu tillgång till soptunnor med fack för sortering av förpackningsmaterial (fyrfackskärl).
Information och nedladdning av sorteringsguide för fyrfackskärl finns på kommunens hemsida.

De hyreslägenheter som ännu inte har tillgång till soptunnor med fack för sortering kommer att få möjlighet att sortera matavfall i separata (bruna) soptunnor. Ladda gärna ned vår sorteringsguide (PDF) för de bruna soptunnorna för matavfall. 

Avfallssortering (vanliga frågor):


När töms soptunnan nästa gång?

På kommunens hemsida kan du hitta nästa tömningsdag för din adress.

När du börjar skriva in din adress så är det inte säkert att just ditt husnummer finns med i de förslag som visas.

Välj i så fall närmast husnummer till din adress.

 

Hur får jag nya bruna påsar för matavfall?

Matavfallspåsar finns att hämta på flera olika ställen. Flera mataffärer har valt att ersätta plastpåsarna för frukt och grönsaker med matavfallspåsar som fungerar både i facket för matavfall (fyrfackskärl) och den bruna soptunnan för matavfall.

Du kan hämta påsar i kommunhusets entré (Svenljunga) eller på Mogareturen. Det går också att hämta påsar i Svenbos entré.

 

Hur sorterar jag matavfall i dom bruna soptunnorna?

Lägg matresterna i en brun papperspåse för matavfall. - Påsen lägger du sedan i den bruna soptunnan.

Ladda gärna ned vår sorteringsguide (PDF) för de bruna soptunnorna för matavfall. 

Tre saker att komma ihåg:

 • Matavfallet ska alltid ligga i en brun papperspåse.
 • Plastpåsar får inte användas.
 • Förpackningar med mat får inte läggas i soptunnan (skrapa ur maten i en papperspåse för matavfall).

 

Hur sorterar jag matavfall i fyrfackskärlen?

Lägg matresterna i en brun papperspåse för matavfall. - Påsen lägger du sedan facket för matavfall (soptunna nr 1).

På kommunens hemsida hittar du mer information och sorteringsguider.

Tre saker att komma ihåg:

 • Matavfallet ska alltid ligga i en brun papperspåse.
 • Plastpåsar får inte användas.
 • Förpackningar med mat får inte läggas i facket (skrapa ur maten i en papperspåse för matavfall).Om påsen blir blöt?

Det är tillåtet att lägga lite hushållspapper botten i papperspåsen för matavfall.

Det går också att använda dubbla papperspåsar för matavfall.

Så håller du papperspåsarna fräscha (PFD).

 

Hur får jag nya bruna påsar för matavfall?

Matavfallspåsar finns att hämta på flera olika ställen. Flera mataffärer har valt att ersätta plastpåsarna för frukt och grönsaker med matavfallspåsar som också fungerar i soptunnan för matavfall.

Man kan hämta påsar i kommunhusets entré (Svenljunga) eller på Mogareturen. Det går också att hämta påsar i Svenbos entré

 

Får alla mina sopor plats (fyrfackskärl)?

Om man sorterar sitt avfall på rätt sätt skall soptunnorna räcka till. Men det är viktigt att man viker ihop förpackningar ordentligt.

Om man får extra mycket förpackningsmaterial över på en och samma gång.
Till exempel om man köper en ny möbel, TV eller köksapparat, -eller vid en högtid eller ett kalas.

Då måste emballage (papper, kartong, plast osv) som vanligt sorteras på närmaste återvinningsstation - eller på Mogareturen 

Våra soptunnor är bara  till för sådana sopor som uppkommer inom ramen för den "dagliga driften" av ett hem.
Överfulla soptunnor riskerar att inte bli tömda.

Dumpning av grovt avfall?

Dumpning av grovt avfall på Svenbos mark är inte tillåtet.

Till grovt avfall räknas till exempel: Möbler, Elektronik, Madrasser, Mattor, Vitvaror samt förpackningsmaterial som inte får plats i fyrfackskärl eller grön soptunna.

Grovt avfall ska alltid slängas på Mogareturen.

Tömdes inte soptunnan?

Anledningen till att en soptunna inte töms beror i de flesta fall på att det är felsorterat. Till exempel kan det vara en plastpåse i facket för matavfall.

Vi får då en automatisk notis från kommunen att så skett.

Om en felsortering skett inleder vi oftast med att dela ut information om vad som har skett och hur man kan förhindra att det sker i framtiden.

Om flera adresser delar kärl så kommer alla på adressen i fråga få informationen. Vi kan också dela ut information om vi fått en varning om att något var felsorterat - fast kärlet tömdes ändå.

Vi kan tyvärr inte veta vem på adressen som har sorterat sina sopor fel. Därför kan även du som sköter din sortering få informationen. I så fall ber vi om överseende och passar samtidigt på att tacka för att du/ni sorterar rätt.

Viktiga saker att tänka på.

 • Om något är felsorterat kan sophämtarna välja att inte tömma er soptunna.
 • Det går inte att lägga fel sorts sopor i ett "annat fack". Detta gäller alltid (även om det ”rätta facket” är fullt).
  Om det är fullt i något fack. Kontakta istället oss, så hjälper vi till att lösa problemet.
 • Vik ihop och packa soporna så bra du kan. Ju bättre det är packat, desto mindre problem blir det för dig själv och dina grannar.
 • Matavfall får bara ligga i papperspåsar avsedda för matavfall (inte plastpåsar).
 • Pappersförpackningar kan läggas i papperspåsar (inte i plastpåsar).
 • Plastförpackningar kan läggas i plastpåsar (inte i papperspåsar).

 

Här kan du sortera och slänga sådant som inte får slängas i fyrfackskärlen eller på Svenbos miljöplatser.

Kommunens lokala återvinningsstationer:
www.svenljunga.se/atervinningsstationer

Kommunens lokala återvinningstationer för trädgårdsavfall:
www.svenljunga.se/atervinningsstationtradgard

Mogareturen:
www.svenljunga.se/mogareturen