Fyrfackskärl

Vi har påbörjat ett projekt där vi gradvis kommer att fasa ut alla befintliga soptunnor (de gröna kärlen) och komposter (de gråa plastkuberna).

Vi kommer att ersätta dessa med Svenljunga kommuns system för sortering av avfall, så kallade fyrfackskärl.

I några orter och områden har skiftet redan genomförts helt, och i andra pågår arbetet för fullt.

Du kan läsa mer om fyrfackskärl på Svenljunga kommuns hemsida.

Så här går skiftet till:

1: Vi skickar ut ett informationsbrev till det område om står näst på tur.

2: Vi delar ut ett startpaket som innehåller:

  • Information om hur du sorterar dina sopor.
  • Behållare för sortering av matavfall.
  • Papperspåsar för sortering av matavfall.

3: Kärlen byts ut.

 

Vanliga frågor:

Varför byter ni till fyrfack?

Miljön är naturligtvis den största anledningen. Om vi kan hjälpas åt för en bättre miljö är det bra för alla.

Praktiskt: Det blir lättare för våra hyresgäster att sortera avfall när man slipper gå till återvinningstationen för att till exempel lämna förpackningar i plast och papp, glas och metall.

Vad händer med de gråa kompostkuberna?

De gråa kompostkuberna kommer att fasas ut i samband med skiftet. I fyrfackskärlen finns möjlighet att sortera matavfall från hemmet. Kommunen har flera platser för avstjälpning av trädgårdsavfall såsom jord, grenar, löv, gräs osv.

Hur får jag nya bruna påsar för matavfall?

Matavfallspåsar finns att hämta på flera olika ställen. Flera matafärer har valt att ersätta de små plastpåsarna för frukt och grönsaker med matavfallspåsar som fungerar i fyrfackskärlen.

Man kan hämta påsar i kommunhusets entré (Svenljunga) eller på Mogareturen.

Vi kommer att sätta upp "brevlådor" på olika ställen i orter där vi byter till fyrfack där man kan hämta påsar. Dessa kommer oftast att sitta i närheten av fyrfackskärl. 

Kommer det att räcka till?

Om man sorterar sitt avfall på rätt sätt kommer kapaciteten i de flesta fall bli bättre än den var tidigare. Det är viktigt att man viker ihop förpackningar ordentligt.

Om man får extra mycket förpackningsmaterial över på en och samma gång. Till exempel om man köper en ny möbel eller TV. Eller vid en högtid eller ett kalas.

Då måste emballage (papper, kartong, plast osv) i stället sorteras på närmaste återvinningsstation - eller på Mogareturen för att inte kärlen skall överfyllas. 

Det vill säga, kärlen är som tidigare endast till för sådant avfall som uppkommer inom ramen för den "dagliga driften" av ett hem.

Kommer jag att få en "elbox"?

På kommunens hemsida kan man läsa att det ingår en elbox. Tyvärr ingår inte elbox när flera hyresgäster delar på ett sett med fyrfackskärl. Batterier, sladdar, glödlampor med mera är således något som fortsatt måste till en återvinningsstaion eller Mogareturen.

Vi hoppas att vi kan få till en lösning på detta i framtiden.