Mina sidor

Denna sidan vänder sig i första hand till våra privata hyresgäster.
En lathund för intresseadministratörer (verksamhetslokaler) hittar ni här.

Alla hyresgäster hos Svenbo kan skapa ett konto på ”Mina sidor”. Här kan du till exempel se, och ladda ned hyresavier och göra felanmälan. Här kan du också följa eventuella serviceärenden som rör din lägenhet.

När du skapar ditt nya konto behöver du ha tillgång till OCR-numret på din hyresavi eller ditt kontraktsnummer.

 

Skapa ny serviceanmälan (felanmälan)

När du loggat in på mina sidor kan de se olika ut beroende på vad du gjorde när du var inloggad senast.

För att skapa en ny serviceanmälan:

  1. Se till att du markerat fliken "Kontrakt" (blått fält = markerad flik).
  2. Klicka på "Skapa serviceanmälan".

Bild som beskriver hur man skapar ett serviceärende på Mina sidor.