Flytta till oss

Det är mycket att tänka på när man flyttar. För att hjälpa dig som skall flytta till oss på Svenbo har vi satt samman en lista med vanliga frågor och svar samt lite tips på saker man kan tänka på vid flytt.

Välkommen till oss på Svenbo!

 

Före flytt

 

Flyttanmälan / Folkbokföringsadress

För att du ska få rätt folkbokföringsadress måste du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Folkbokföringsadressen används av till exempel myndigheter, sjukvård, skolor och banker.

Du som har barn som flyttar med ska även anmäla flytt för dem.

Lägenhetsnummer* Om du flyttar till en lägenhet i ett flerbostadshus (en fastighet med två eller fler lägenheter i) måste du ange ditt lägenhetsnummer när du gör din flyttanmälan. Lägenhetsnummer hittar du i ditt hyreskontrakt.

Om du flyttar till ett boende med egen adress (en adress med bara en bostad) behöver inte ange lägenhetsnummer.  

*I hyreskontraktet finns också ett ”Objektsnummer” som lätt kan bladas ihop med lägenhetsnummer. Objektsnummer är ett nummer som identifierar din lägenhet för oss på Svenbo och är det nummer du använder i kontakt med oss.

Länk till flyttanmälan hos Skatteverket.

 

Adressändring och eftersändning av post

Flyttanmälan och adressändring är olika saker. Adressändringen hjälper till att eftersända post som fortfarande har din gamla adress. Många företag och organisationer (men inte alla) är också anslutna till adressändring och får på detta sätt automatiskt din nya adress.

Tips! Om du handlar eller köper tjänster på Internet så är det inte säkert att dina uppgifter ändras där. När du har flyttat och skall handla online är det alltid bra att kontrollera så till exempel leverans- och fakturaadress stämmer. På samma sätt är det inte säkert att privata föreningar och organisationer får din adressändring automatiskt. Om du till exempel får en medlemstidning eller andra utskick från en förening är det bra att kontrollera så de har fått din nya adress.

Länk till Adressändring.

 

Fast telefon

Om du redan har ett fast telefonnummer så gör du flyttanmälan hos din telefonoperatör. Om du vill teckna nytt abonnemang kan du göra det via våra leverantörer av Internet (se nedan).

 

Internet och TV

Internet och TV levereras via fiber. Hur det går till och vad som ingår kan variera från ort till ort.
Vi håller för närvarande på att sammanställa en supportsida för Internet och TV. Under tiden är du välkommen att kontakta vår kundtjänst som kan svara på vad som gäller på din nya adress.

Länk till kontaktsidan.

 

Elavtal

Se till att ha tecknat ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal i god tid, så du har hushållsel när du flyttar in i din nya lägenhet.

Elnätsavtalet i våra fastigheter är kopplat till Vattenfall (det fasta abonnemanget).
Du kan själv välja vilket bolag du vill skall leverera din el, det vill säga vilket elhandelsavtal du vill ha.

Du kan läsa mer om elnätsavtal och elhandelsavtal på Konsumenternas energimarknadsbyrå:s hemsida.

Länk till Vattenfall.

Länk till Energimarknadsinspektionens hemsida för jämförande av elhandelsavtal (elpriskollen.se).

 

Försäkring

En hemförsäkring är alltid bra att ha. När man bor i en hyresrätt är det extra viktigt att ha ett ansvarsskydd i hemförsäkringen. Den kan till exempel ge ett skydd om man råkar borra hål i ett vattenrör. Prata med ditt försäkringsbolag om vilken försäkring som är bäst för dig i din nya lägenhet.

Länk till mer information om hemförsäkringar.

 

Flyttdagen

 

Tillträde

Du har tillträde till din nya lägenhet den 1:e i den aktuella månaden.
Om den 1:e inträffar under en helg, eller en helgdag har du tillträde till lägenheten nästkommande vardag.

 

Nycklar

Nycklar hämtas ut enligt överenskommelse med vår kundtjänst på Svenbo.

Länk till kontaktsidan.

 

Namn på dörr, postlåda och i trapphus

I samband med att du får din anycklar får du också namnskyltar (vanligtvis klisterremsor) som du skall sätta på din dörr och eventuell brevlåda. Sätt gärna upp namnskyltar så fort du har möjlighet (uppdatering av namnlistor i trapphus ombesörjer vi på Svenbo).

 

Städning och brister

Din nya bostad ska vara i väl städat skick och samtliga utrymmen ska vara helt utrymda vid inflyttningsdagen. Vid slutbesiktningen görs kontroll av städning och eventuella fel, brister och skador. Om du önskar en kopia av besiktningsprotokollet går det bra att be om detta vid nyckelutlämningen.

 

När du flyttat in

 

Mina sidor

Alla hyresgäster hos Svenbo kan skapa ett konto på ”Mina sidor”. Här kan du till exempel se, och ladda ned hyresavier och göra felanmälan. Här kan du också följa eventuella serviceärenden som rör din lägenhet.

Vi rekommenderar att du skapar ett konto på mina sidor så fort du har möjlighet.

När du skapar ditt konto behöver du ha tillgång till OCR-numret på din första hyresavi eller ditt kontraktsnummer.

Länk till registrering på ”Mina sidor”.

 

Hyra

Hyran betalas i förskott enligt hyresavtalet. På din hyresavi står förfallodatum när hyran senast skall vara inbetalad.

Du kan få din hyresavi som e-faktura via din internetbank. Du kan läsa mer på vår hemsida om hur du skaffar e-faktura från Svenbo.

Länk till mer information om e-faktura från Svenbo.