Flytta till oss

Det är mycket att tänka på när man flyttar. För att hjälpa dig som skall flytta till oss på Svenbo har vi satt samman en lista med tips på saker man bör tänka på vid flytt.

Vi har också en sida där du kan hitta mer information och tips om vad som gäller när du bor hos oss.

Välkommen till oss på Svenbo!

 

Före flytt

 

Flyttanmälan / Folkbokföringsadress.

För att du ska få rätt folkbokföringsadress måste du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Folkbokföringsadressen används av till exempel myndigheter, sjukvård, skolor och banker.

Du som har barn som flyttar med ska även anmäla flytt för dem.

Lägenhetsnummer* Om du flyttar till en lägenhet i ett flerbostadshus (en fastighet med två eller fler lägenheter i) måste du ange ditt lägenhetsnummer när du gör din flyttanmälan. Lägenhetsnummer hittar du i ditt hyreskontrakt.

Om du flyttar till ett boende med egen adress (en adress med bara en bostad) behöver inte ange lägenhetsnummer.  

*I hyreskontraktet finns också ett ”Objektsnummer” som lätt kan bladas ihop med lägenhetsnummer. Objektsnummer är ett nummer som identifierar din lägenhet för oss på Svenbo och är det nummer du använder i kontakt med oss.

 

Adressändring och eftersändning av post.

Flyttanmälan och adressändring är olika saker. Adressändringen hjälper till att eftersända post som fortfarande har din gamla adress. Många företag och organisationer (men inte alla) är också anslutna till adressändring och får på detta sätt automatiskt din nya adress.

Tips! Om du handlar eller köper tjänster på Internet så är det inte säkert att dina uppgifter ändras där. När du har flyttat och skall handla online är det alltid bra att kontrollera så till exempel leverans- och fakturaadress stämmer. På samma sätt är det inte säkert att privata föreningar och organisationer får din adressändring automatiskt. Om du till exempel får en medlemstidning eller andra utskick från en förening är det bra att kontrollera så de har fått din nya adress.

 

Fast telefon.

Om du redan har ett fast telefonnummer så gör du flyttanmälan hos din telefonoperatör. Om du vill teckna nytt abonnemang kan du göra det via våra leverantörer av Internet (se nedan).

 

Internet och TV.

Internet och TV levereras via fiber. Hur det går till och vad som ingår kan variera från ort till ort. Läs mer om hur du aktiverar internet i din lägenhet här.

 

Elavtal

Teckna ett elnäts- och elhandelsavtal i god tid så att det finns el när du flyttar in i din lägenhet.

Elnätsavtalet i våra fastigheter är kopplat till Vattenfall eller Eon, beroende på var i kommunen fastigheten finns. Ett elnätsavtal är ett fast abonnemang som är kopplat till det företag som äger elnätet. För våra fastigheter är det Eon i ”Kindaholm” och Vattenfall i övriga delar av kommunen.

Vad gäller elhandelsavtalet så kan du kan själv välja vilket bolag som skall leverera din el - det vill säga med vem du önskar teckna avtal med.

Du kan läsa mer om elnäts- och elhandelsavtal på Konsumenternas energimarknadsbyrås hemsida.

 

Hemförsäkring

En hemförsäkring är alltid bra att ha. Bor man i en hyresrätt är det extra viktigt att ha ett ansvarsskydd i hemförsäkringen, till exempel om man råkar borra hål i ett vattenrör. Prata med ditt försäkringsbolag om vilken försäkring som är bäst för dig och din lägenhet. 

Du kan läsa mer om hemförsäkringar på Konsumenternas hemsida.

 

Flyttdagen

 

Tillträde

Du har tillträde till din nya lägenhet den 1:e i den aktuella månaden.
Om den 1:e inträffar under en helg, eller en helgdag har du tillträde till lägenheten nästkommande vardag.

 

Nycklar

Nycklar hämtas ut enligt överenskommelse med vår kundtjänst på Svenbo.

 

Namn på dörr, postlåda och i trapphus.

I samband med att du får din anycklar får du också namnskyltar (vanligtvis klisterremsor) som du skall sätta på din dörr och eventuell brevlåda. Sätt gärna upp namnskyltar så fort du har möjlighet (uppdatering av namnlistor i trapphus ombesörjer vi på Svenbo).

 

Städning och brister.

Din nya bostad ska vara i väl städat skick och samtliga utrymmen ska vara helt utrymda vid inflyttningsdagen. Vid slutbesiktningen görs kontroll av städning och eventuella fel, brister och skador. Om du önskar en kopia av besiktningsprotokollet går det bra att be om detta vid nyckelutlämningen.

 

När du flyttat in

 

Mina sidor.

Alla hyresgäster hos Svenbo kan skapa ett konto på ”Mina sidor”. Här kan du till exempel se, och ladda ned hyresavier och göra felanmälan. Här kan du också följa eventuella serviceärenden som rör din lägenhet.

Vi rekommenderar att du skapar ett konto på "Mina sidor" så fort du har möjlighet.

När du skapar ditt konto behöver du ha tillgång till OCR-numret på din första hyresavi eller ditt kontraktsnummer.

 

Hyra

Hyran betalas i förskott enligt hyresavtalet. På din hyresavi står förfallodatum när hyran senast skall vara inbetalad.

Du kan få din hyresavi som e-faktura via din internetbank.