Styrelseinformation

Samtliga företag inom Svenbo - AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB - har som kommunägda företag en politiskt sammansatt styrelse.
Styrelsens sammansättning är till stora delar densamma för de tre företagen.

Ordinarie ledamöter, perioden 2019-2022
AB Svenljunga Bostäder
Sven Liljegren (S), Ordförande
Kjell Persson (M), Vice ordförande
Per Olof Ekelund (M)
Marcus Bylander (C) 
Peter Olofsson (SD)
Svenljunga Verksamhetslokaler AB
Sven Liljegren (S), Ordförande
Per Olof Ekelund (M), Vice ordförande
Kjell Persson (M)
Marcus Bylander (C) 
Lars-Åke Engström (SD)
Svenljunga Industrifastigheter AB
Sven Liljegren (S), Ordförande
Per Olof Ekelund (M), Vice ordförande
Kjell Persson (M)
Marcus Bylander (C) 
Christer Schönander (SD)