Nyproduktion av lägenheter på Boråsvägen 5

AB Svenljunga Bostäder planerar att bygga nya hyresfastigheter på Boråsvägen 5 i Svenljunga.

Det rör sig om totalt 11 lägenheter fördelat på;

  • 1 rum och kök: 1 st
  • 2 rum och kök: 6 st
  • 3 rum och kök: 4 st

Färdigställande av fastigheten beräknas till hösten 2023.

Mer information och bilder kommer under våren.

 

Intresseanmälan kan lämnas redan nu.

Anmälan tas endast emot via e-post till: info@svenbo.com

Intresseanmälningarna kommer behandlas enligt principen ”först till kvarn”. Vilket betyder att den som först skickar in sin anmälan också står först i kön till den typ av lägenhet man är intresserad av.


Bedömning av intressenter

Vi kommer på sedvanligt sätt att göra en bedömning av alla intressenter i enlighet med (men inte uteslutande) nedan kriterier. Svenljunga Bostäder (nedan kallat ”företaget”) förbehåller sig rätten att neka intressenter.

För att teckna hyresavtal krävs att sökanden är myndig och har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.

Sökanden måste ha en fast inkomst eller en inkomst som kan betraktas som fast. Företaget gör alltid en bedömning huruvida den blivande hyresgästen har en ekonomisk situation som gör att han eller hon rimligen kan betala hyra för den sökta lägenheten. Hyran bör uppgå till högst en tredjedel av bruttoinkomsten. Som inkomst räknas lön från arbete, a-kassa, pension, studiemedel, föräldrapenning, inkomst av kapital, bostadsbidrag/bostadstillägg samt barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga. Som inkomst kan även försörjningsstöd räknas

Om det blir aktuellt kan företaget komma att kontakta Svenljunga kommuns socialtjänst för bedömning. Sökanden skall kunna uppvisa intyg på att sökanden har de inkomster och bidrag som uppges. Vid begäran skall sökanden bevisa anställning eller annan inkomstkälla.

Sökanden får inte ha oreglerade bostadsskulder eller andra onormalt stora skulder. Sökanden får inte ha nytillkomna skulder hos kronofogden de senaste 12 månaderna. Alla eventuella skulder till företaget skall vara reglerade. Prövning görs genom kreditupplysning, kontakt med arbetsgivare, tidigare hyresvärdar osv

Vi inhämtar referenser från tidigare boende. Kravet är att det inte finns allvarliga störningar från tidigare boende under de senaste två åren.

Om borgensman blir aktuell skall denna uppfylla samma kriterier som ställs på sökanden samt att borgensmannen skall ha en inkomst som är tillräcklig för att även betala för sökanden. Om bostadsskulder förekommer hos sökanden godtas inte borgensman. I särskilda fall kan en kommunal hyresgaranti eller ett socialt kontrakt förekomma.

Bor sökanden hos oss idag men vill flytta till de nyproducerade lägenheterna på Boråsvägen 5 gäller kraven ovan samt följande punkter;

  • har bott hos oss i minst ett år
  • har betalat hyran i tid
  • har inte upprepade störningsanmärkningar
  • har tagit hand om sin lägenhet (vi besiktigar nuvarande lägenhet innan eventuell avtalsskrivning på en ny lägenhet)
  • har inte några skulder till företaget.

 

Antalet boende i våra lägenheter skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och förhindra osunda boendeförhållanden. Därför har vi följande riktlinjer för hur många personer som maximalt bör bo i en och samma lägenhet:

1 rum o kök = max två personer.

2 rum o kök = max fyra personer.

3 rum o kök = max sex personer.


Välkommen med din intresseanmälan!