När töms fyrfackskärlen?

De flesta av våra hyresgäster har nu tillgång till fyrfackskärl. Ibland kan det vara bra att veta när kärlen på din adress töms nästa gång.

På kommunens hemsida kan du hitta nästa tömningsdag för din adress. Länken finns också under vår supportsida A-Ö för hyresgäster under rubriken "Fyrfackskärl".

När du börjar skriva in din adress så är det inte säkert att just ditt husnummer finns med i de förslag som visas (eftersom ett eller flera kärl kan delas av flera adresser).

Välj i så fall närmast husnummer till din adress.

Tömdes inte kärlet?

I de flesta fall är anledningen till att ett kärl inte töms att det är felsorterat. Vi får då en automatisk notis från kommunen att detta skett.

Om en felsortering skett inleder vi oftast med att dela ut information om vad som har skett och hur man kan förhindra att det sker i framtiden. Om flera adresser delar kärl så kommer alla på adressen i fråga få informationen.

Vi kan tyvärr inte veta vem på adressen som har sorterat sina sopor fel.

Därför kan även du som sköter din sortering få informationen. Om så är fallet ber vi om överseende och passar samtidigt på att tacka för att du/ni sorterar rätt.