Meddelande om Ledningsarbete på Protus Gränd.

VA-enheten kommer att under vecka 41 med start den 10 oktober påbörja schaktningsarbeten för ledningsarbeten på Protus Gränd. Detta arbete beräknas pågå en- till två veckor.

Arbetet är ett första steg för att göra om Protus Gränds vattenledningssystem. Vattenledningar kommer att förnyas och ny rännstensbrunnar kommer att anläggas. I det andra steget kommer ny asfaltbeläggning på gatan och en ny kantsten för en bredare gång- och cykelbana anläggas (2023).

Under det första steget kommer vi att behöva stänga av vattenleveransen vid några tillfällen till berörda fastigheter. Vi kommer att skicka ut sms vid dessa tillfällen.

För att få SMS måste man vara medlem i svenljunga kommuns SMS-utskick. Du kan registrera dig via vår hemsida www.svenljunga.se.

Vår förhoppning och målsättning är att inte behöva stänga av gatan under arbetes gång, men vi kan behöva stänga av gatan för trafik om avgrävning krävs.

Detta kan medföra att det inte går att köra fordon till och från er bostad. Vi hänvisar i dessa fall till parkeringsplats på Boråsvägen 14 (stora parkeringen).

Har du ett parkeringstillstånd för funktionshindrad eller transporter som behöver komma fram så ber vi er kontakta projektledare VA Emil Förster på: 0325-180-27.

Har ni andra frågor, prata gärna med personalen på plats.

Med vänlig hälsning
Emil Förster, Svenljunga Kommun