Gasoldrivna värme- och matlagningssystem.

Med stigande energikostnader har det blivit populärt att komplettera hushållets uppvärmning med bland annat gasolkamin.

Då det föreligger en ökad fara för skada på fastighet och tredje parts (kringboendes) egendom och personskada har vi beslutat att inte tillåta gasoldrivna uppvärmnings- och matlagningssystem (till exempel gasolkaminer) i Svenbos lägenheter. Detta gäller alla typer av gasoldrivna system, vare sig de har ett inbyggt system för gasol eller en extern flaska/tub.

Till stöd för vårt beslut yrkar vi på Kapitel 12, paragraf 24 i hyreslagen.

Gasflaskor till grill:
Gasolflaskor till grill för privat bruk (upp till 60 liter sammanlagt) kan förvaras i förråd som är fristående från byggnad med boende. Om så sker måste ytterdörr och eventuell innerdörr till förråd märkas upp med varningsmärke för gasflaskor. Det är upp till dig som förvarar gasflaskan att uppmärkning och förvaring sker på rätt sätt.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram råd för förvaring av gasol i förråd. För ytterligare information om förvaring av gasol i förråd, läs broschyren ”Gasol för hem- och fritid” på www.msb.se.

Du kan också läsa mer om gasol och säkerhet på SÄRF:s hemsida.

Har du fler frågor kring ditt boende? Titta gärna på vår sida "A-Ö för hyresgäster".