Covid-19 och felanmälan!

Information gällande Covid-19 och felanmälan

  • Anmäl endast nödvändiga eller akuta fel.
  • Vänta med felanmälan om du är sjuk eller avboka så snart du kan om du börjar visa symtom.
  • Vår fastighetsskötare kommer att ringa dig innan besök för att boka en tid.
  • Vi ser helst att inga boende är i lägenheten då vi ska åtgärda fel.
  • Är ni hemma och sjuka avbokas besöket.

Dessa åtgärder vidtar vi för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt.

Vi vill fortsätta att ge våra hyresgäster så bra service som möjligt,
- trots det rådande läget.