Byggnytt för Svedjans förskola!

April är är månaden som vi färdigställer stora delar av förskolan invändigt. Vi håller i skrivande stund på med de sista byggarbetena i avdelningarna för att sedan gå vidare ut och bygga två leksaksförråd.

I tillagningsköket väntar vi på att köksutrustningen skall monteras. Planerad start vecka 16.

Installatörerna håller på att montera de sista prylarna inomhus för att resterande tid av projektet utföra egenprovningar och programmeringar för att få huset att fungera som det är tänkt.

Utomhus färdigställer Skanska Väg och Anläggning lekytor för att i slutet av april gå på framsidan mot Hammarlinds väg och färdigställa parkeringsytor.

Svedjans Förskola Byggbild april 2021. Från Skanskas och Svenbos nyhetsbrev

Bilderna visar från vänster, Kök/matsal i en avdelning, Lekyta utomhus som börjar ta form, kapprum till två avdelningar.

/Svenbo och Skanska